Επιχειρείται διαστρέβλωση της Ιστορίας μας

"Ανακοίνωση για το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού"

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2007  Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εξήτασε με προσοχή το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου με το οποίο η Ελληνική Δημοκρατία διδάσκει υποχρεωτικά την ελληνική Ιστορία στους Ελληνόπαιδες μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. Στην ενδελεχή επιστημονική μελέτη αυτού προέβησαν εντεταλμένοι Εταίροι διακεκριμένοι Καθηγητές της Ελληνικής Ιστορίας στα Πανεπιστήμια, οι οποίοι ομόφωνα απεφάνθησαν ότι το εν λόγω διδακτικό βιβλίο παραποιεί την ελληνική Ιστορία, με συγκεκριμένες αναφορές και ιδίως με ασύγγνωστες παρασιωπήσεις γεγονότων, όπως π.χ. η μεγάλη σφαγή αμάχων Ελλήνων στη Σμύρνη τον Αύγουστο 1922 και η αποφασιστική συμβολή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Εθνική Παλιγγενεσία.

  Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εκφράζει, γι’ αυτό, τη βαθειά θλίψη της και την έντονη διαμαρτυρία της.

  Επισημαίνει, επίσης, με έμφαση, ότι η παραποιημένη ελληνική Ιστορία εγκρίθηκε και διδάσκεται στους Ελληνόπαιδες με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τίτλου δηλωτικού της αποστολής του, σε μιαν εποχή κατά την οποίαν το Κράτος των Σκοπίων, υπό την προστασία μεγάλων δυνάμεων, πλαστογραφεί την ελληνική Ιστορία οικειοποιούμενο έτσι την εθνική ταυτότητα των Μακεδόνων Ελλήνων και το δήθεν «ιστορικό-εθνικό δικαίωμά του» επί της ελληνικής Μακεδονίας, ενώ ταυτόχρονα «νεωτερικοί» Έλληνες ιστορικοί, σε άμεση συνεργασία ή ταύτιση με ξένα κέντρα, αποδομούν συστηματικά την έννοια και την ταυτότητα του Ελληνικού ΄Εθνους.

  Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών είναι αποφασισμένη να υπερασπισθεί εμπράκτως την Ιστορία, το ΄Εθνος και το Σύνταγμα των Ελλήνων.

  Προς τούτο στους επιλήσμονες υπενθυμίζει ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρο 16 παρ. 2) επιτάσσει:

  «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και σκοπό έχει την (…) ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων»

  Τη συνταγματική αυτή επιταγή παραβιάζει κατάφωρα το περιεχόμενο και η διδασκαλία αυτού του σχολικού βιβλίου Ιστορίας. Βιάζει βάρβαρα και διαστρεβλώνει εσκεμμένα την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελληνοπαίδων της η ίδια η Πατρίδα τους, όταν, από το ύψος της αυθεντίας της, διδάσκει δωδεκαετείς μαθητές της, στα πιο εύπλαστα χρόνια της αθωότητος, ότι τάχα «οι Έλληνες συνωστίζονταν στην προκυμαία της Σμύρνης» απλώς, κατά την αποφράδα Μικρασιατική Καταστροφή!

  Τι να αντιτείνουν τότε οι γονείς στα έτσι αποπλανημένα παιδιά τους; Ότι η Πατρίδα τους ψεύδεται; Ότι η αγιώτερον και τιμιώτερον πάντων Πατρίς ενδίδει και προδίδει τα τέκνα της;

  Το Σύνταγμα, όμως, στην ακροτελεύτια διάταξή του (άρθρο 120 παρ. 2 και 4) κατηγορηματικά διατάσσει:

  «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και η αφοσίωση στην Πατρίδα αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων»

  Στη σφαίρα του ιδιωτικού βίου και στην ελεύθερη αγορά ιδεών και προϊόντων ο καθένας είναι ελεύθερος να γράφει ή και να διαγράφει την Ιστορία, σύμφωνα με τις αντιλήψεις του και τις επιθυμίες του ή τις εντολές του και τις ιδιορρυθμίες του. Αυτές, όμως, απαγορεύεται κατηγορηματικά εκ του Συντάγματος, να τις εισάγει στη Δημόσια Παιδεία της Ελλάδος και να τις διδάσκει αναγκαστικά στους Ελληνόπαιδες εν ονόματι του Ελληνικού Κράτους, κατ’ εντολήν μάλιστα αυτού του Κράτους!

  Κάθε πράξη της Δημοσίας Διοικήσεως, όπως η διοικητική πράξη εγκρίσεως του εν λόγω βιβλίου και αυτή ακόμη η καθημερινή διδασκαλία του στη Δημόσια Παιδεία, ως πράξη δημοσίων λειτουργών, κρατικών υπαλλήλων, αντίκειται σφοδρά στο Σύνταγμα.

  Συνεπώς, κάθε πολίτης, υπερασπιζόμενος το Σύνταγμα, δικαιούται και υποχρεούται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αίτηση ακυρώσεως ανά πάσαν στιγμήν, και να ζητήσει βασιμότατα την ακύρωση των ανωτέρω αντισυνταγματικών διοικητικών πράξεων (έγκριση και διδασκαλία του επιμάχου βιβλίου Ιστορίας ).

  Επί πλέον, μετά την κατάθεση της αιτήσεως ακυρώσεως, δικαιούται να αξιώσει την προσωρινή αναστολή των προσβαλλομένων αντισυνταγματικών αυτών πράξεων.

  Το ΣτΕ υποχρεούται να εφαρμόσει το Σύνταγμα και να υπερασπισθεί την πιστή τήρησή του.

  Συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο, με θέμα «Διεθνική Ιστορία και Εθνική Ιστορία: Αποδόμηση της Ιστορίας και του ΄Εθνους», η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών όρισε ειδική Επιστημονική Ημερίδα την Κυριακή 29 Απριλίου 2007, ώρα 11 π.μ., στην αίθουσα διαλέξεών της, οδός Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη.


  Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2007


  Ο Πρόεδρος
  Νικόλαος Ι. Μέρτζος

  Η Γενική Γραμματέας
  Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά  Η ανωτέρω ανακοίνωση είναι ανηρτημένη στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (www.ems.name). 


Η κατασκευή της ιστοσελίδος έγινε από τον Κλάδο Διαδικτύου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του περιεχομένου χωρίς την γραπτή έγκριση του Οργανισμού.
Copyright(c) 2004

WebDesign by TemplatesBox