"Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος Απόστολος"
Αφιέρωμα
Εικόνες του Αγίου
από τη Βυζαντινή και Δυτική Τέχνη
Αθανασίου του Μεγάλου:
Εγκώμιον εις τον Άγιον Ανδρέαν τον Απόστολον

Παν. Τρεμπέλα:
Ο Απόστολος Ανδρέας

Βασ. Ιωαννίδη:
Απόστολος Ανδρέας
( Πληροφορίες
εκ της Καινής Διαθήκης)


Βασ. Ιωαννίδη:
Απόστολος Ανδρέας
(Πληροφορίες
εκ των Αποκρύφων)


Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου:
Το Συναξάρι
του Αγίου Ανδρέα


Απολυτίκιο

Κοντάκιο


 


Η κατασκευή της ιστοσελίδος έγινε από τον Κλάδο Διαδικτύου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του περιεχομένου χωρίς την γραπτή έγκριση του Οργανισμού.
Copyright(c) 2004
WebDesign by TemplatesBox